About us

Вече на нов адрес: София, ж.к. Люлин, ул. Добри Немиров № 5А

  • Безплатно измерване на телесни показатели
  • Персонална консултация
  • Курсове по здравословно хранене
  • Следене на резултатите и съвети от личният треньор
  • Здраве за цял живот

Клуб за здравословно хранене

Consulting team

Photo of Nadya Kovacheva

Nadya Kovacheva

Photo ov Tsveti Kovacheva

Nadya Kovacheva

Tsvetan Kovachev (photo)

Tsvetan Kovachev

Share