Ябълките

Знаете ли, че...

  • В една ябълка има средно 80 калории.
  • Ябълката не съдържа мазнини, натрий и холестерин.
  • За приготвянето на 3 литра ябълков сок са необходими 36 ябълки.
  • Броят на семчиците в една ябълка зависи от ябълковото дърво. Различните сортове имат различен брой семчици.
  • Повечето цветове на ябълката отначало са розови, а когато се отворят, постепенно стават бели.
  • Известни са повече от 7 500 култивирани видове ябълки.
  • Най-тежката ябълка в света е била с тегло 1.3 кг.
  • Нютон открил идеята за всеобщото притегляне, като видял ябълка да пада от дървото. И до ден-днешен въпросното дърво може да се види в Кембридж, Великобритания.
категория: 
Share