спорт

Анимация на спортуващо момиче

Съществуват най-разнообразни физически дейности, с които можем да постигаме успешно отслабване.Колко калории изгаряме с някой...

Спортуващо момиче (снимка)

Защо физическата активност и упражнения са важни?Термините физическа активност и физически упражнения на пръв поглед изглеждат...

Share